Privacybeleid

Via deze website kunt u een woning vinden om te ruilen met uw woning. Hiervoor zijn gegevens nodig. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw privacy en welke cookies deze website heeft.


Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Uw privacy is belangrijk voor u, en voor ons. We beschermen uw privacy goed en we werken natuurlijk altijd binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin de regels over het beschermen van uw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.


Versie 1.1 april 2018


Huisruilen.nl is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.


1. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot één persoon. Bijvoorbeeld uw naam en adres. Soms verwerken we uw gegevens anoniem. Officieel gaat het dan niet meer om persoonsgegevens.


Op deze website verwerken we 2 typen gegevens:


Naam en contactgegevens: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Gegevens over de woning die u wilt ruilen.

Deze gegevens zijn nodig om de advertentie te maken en om contact tussen u en de andere ruilkandidaat mogelijk te maken.


2. Toestemming en verplichting gebruik persoonsgegevens

We verwerken alleen gegevens op basis van toestemming. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming aan ons om deze gegevens te verwerken.


3. Delen van gegevens met andere partijen

Wij delen uw gegevens niet met andere partijen.


Wel maken wij gebruik van softwareprogramma’s. De leveranciers hiervan zijn juridisch gezien ‘verwerkers’. We sluiten dus altijd een verwerkersovereenkomst met de leveranciers af, waarin we uw privacy meenemen.


4. Beveiliging van uw gegevens

U kunt erop vertrouwen dat we uw persoonsgegevens goed beveiligen. We kiezen altijd voor een beveiligingsniveau dat past bij de technische ontwikkeling en de kosten. Zo voorkomen we zo goed als we kunnen dat de verkeerde mensen uw gegevens kunnen zien, veranderen of openbaar maken en dat uw gegevens verloren raken of op een andere manier verkeerd gebruikt worden.


5. Bewaartermijn van uw gegevens

We vragen u om zelf de advertentie en uw gegevens te verwijderen. Daarnaast bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk, behalve als wij een wettelijke bewaarplicht hebben.


6. Uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Het is uw recht dat wij uw privacy goed beschermen. Daarnaast heeft u deze rechten:


Recht van inzage: u mag de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken.

Recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet kloppen, mag u deze aan laten passen.

Recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waar we ze voor gevraagd hebben, mag u ons vragen deze te verwijderen. Behalve als wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

Recht op beperking: in de periode dat wij uw verzoek rond een van bovenstaande rechten verwerken, heeft u het recht om beperking van het verwerken van gegevens aan te vragen.

Recht van dataportabiliteit: u mag ons vragen alle gegevens die wij van u hebben, over te dragen aan een organisatie die u aanwijst. Dit kan alleen als wij deze gegevens verwerken op basis van toestemming of overeenkomst, niet als wij deze verwerken op wettelijke grond.

Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens als wij deze verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

Vraag of klacht over uw privacy

Als u een vraag of verzoek heeft over uw privacy of uw rechten hierboven, kunt u een e-mail sturen naar info@Huisruilen.nl. We helpen u dan graag. Als u een klacht heeft waar we samen niet uitkomen, kunt u die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. Cookies

Op deze website gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een webpagina meestuurt bij je bezoek en opslaat op je pc, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies, geen trackingscookies.


Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.


We gebruiken cookies om het bezoek aan deze website te meten via Google Analytics. We meten bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en hoe lang u op de website blijft. We gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren.


Wij maken gebruik van de optie om het IP-adres van bezoekers anoniem te maken. Hierdoor is het technisch onmogelijk om uw IP-adres te herkennen. Uw websitebezoek is dus altijd anoniem. Google kan de anonieme informatie aan andere partijen doorgeven als Google hier wettelijk toe verplicht wordt of als andere partijen informatie namens Google verwerken.


Analytische cookies                Doel         Domein   Cookies verdwijnen na

_ga           Google Analytics    Huisruilen.nl            24 maanden

_gid          Google Analytics    Huisruilen.nl            1 dag

_gat         Google Analytics    Huisruilen.nl            2 dagen

Websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor eventuele websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw gegevens. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de websites van deze organisaties.


Cookies weigeren en verwijderen

Deze website werkt het best als u de cookies accepteert, maar u kunt ze weigeren en verwijderen. Dat doet u in uw browser.


Hier leest u hoe u dat doet:


Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari (iOS)

Safari (macOS)

Naast het weigeren van cookies via uw  browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.


Installeer hier de Google Analytics Opt-Out Add-On.


10. Contact met Huisruilen.nl

Neem gerust contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft. Dat kan via info@Huisruilen.nl.